My Edit along with #DjScottyMashUps edit of Whitney Houston & Kygo - Higher Love (Bridging The Generations) #kygo #whitneyhouston #edit Special thanks and amazing edit to #DjScottyMashUps. For meshing up older video of Whitney.

WilliamEhrenspergerWhitney HoustonKygoWhitneyHoustonEditRemixBeautifulEpic