🌹 Comment préparer les langoustine ★ Hôm nay đi chợ và xem ông hàng cá làm tôm tích để ăn sống, mời các bạn xem ông ta làm như thế nào nha. Chúc các bạn xem vui. -----------🌹 🌹Sponsor : https://paypal.me/CoBaSaigon?locale.x=fr_FR 🌹 Follow us: Cô Ba Saigon YouTube: https://www.youtube.com/CôBaSaigon_Recipes_Viet Fan page: https://www.facebook.com/CookWith.CoBa.Saigon/ ------------ 🌹 Video Free to share on social network, NOT reup. 🌹 Vidéo Libre de partager sur les réseaux sociaux mais PAS remis en ligne. 🌹 Được phép chia sẻ Video trên mạng xã hội, KHÔNG được tái sử dụng. #Cô_Ba_Saigon #Cuisine_Vietnamienne #cuộc sống Pháp #Repas_économiques #Món_Ăn_Bài_Thuốc

dược liệurecettes santésmón ăn bài thuốcplantes médicinalesCô Ba SaigonCô BaSaigonCô Ba Sài Gònlangoustinetôm tích